CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
OŚRODEK SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Ośrodek Szkolenia Podstawowego realizuje szkolenie podstawowe kandydatów (ochotników) do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych, którzy zdobywają wiedzę z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenia ogólnego, bojowego i logistycznego, zakończonego egzaminem.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych