CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
AKTUALNOŚCI
POWOŁANIE OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
16.01.2012
W Centrum Szkolenia Logistyki w dniu 16 stycznia br. odbyło się powołanie ochotników do służby przygotowawczej...

W Centrum Szkolenia Logistyki w dniu 16 stycznia br. odbyło się powołanie ochotników do służby przygotowawczej pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Przyjęto 150 ochotników do szkolenia dla potrzeb Wojsk Lądowych oraz jednostek Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w specjalności kierowców kat. C oraz C+E. W czasie przyjmowania do służby, jeszcze przed założeniem munduru ochotnicy kierowani byli na rozmowę z konsultantem ds. profilaktyki psychologicznej, a następnie do punktu fryzjerskiego i punktu mundurowania. Zaraz po dopasowaniu munduru żołnierze udawali się do stołówki żołnierskiej, gdzie mogli w większość przypadków po raz pierwszy zasmakować żołnierskiej grochówki.

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Ten rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR, lecz wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej. Służba przygotowawcza wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza. Czas trwania szkolenia elewów w ramach służby przygotowawczej trwa 4 miesiące.

W czasie najbliższych kilku miesięcy powołani żołnierze będą zdobywali w Centrum Szkolenia Logistyki profesjonalne kwalifikacje w ramach szkolenia podstawowego i specjalistycznego.

GALERIA ZDJĘĆ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych