CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
AKTUALNOŚCI
SEKRETARZ STANU W CENTRUM
30.07.2018
W dniu 30.07.2018 odbyla się wizyta robocza wiceministra, sekretarza stanu w Miniesterstwie Obrony Narodowej pana Wojciecha SKURKIEWICZA.

 
 
Po przywitaniu i przedstawieniu kierowniczej kadry Garnizonu i Centrum Szkolenia Logistyki Dowódca Garnizonu przedstawił informację dotyczącą charakterystyki Garnioznu.
 
Następnie odbyła się dyskusja, podczas której omówiono funcjnonowanie i perspektywy rozwoju jednostek Garnioznu.
 
Na zakończenie Sekretarz Stanu dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej Centrum Szkolenia Logistyki.
 
kpt. Maciej DURMA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych