CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
AKTUALNOŚCI
POWITANIE NOWEGO PROBOSZCZA - KAPELANA GARNIZONU GRUDZIĄDZ
06.08.2018
Podczas mszy św. w parafii wojskowej p.w. Miłosierdzia Bożego w Grupie dokonano instalacji, czyli wprowadzenia na urząd proboszcza, ks. mjr. Tomasza Krawczyka.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli przedstawiciele żołnierzy Centrum Szkolenia Logistyki, na czele z mjr. Kamilem Chorwackim, żołnierzy Garnizonu Grudziądz reprezentował Komendant Garnizonu mjr Dariusz Skupiński, obecni byli kapłani z dekanatu nowskiego n. Wisłą na czele z ks. dziekanem Grzegorzem Kaiser, przedstawiciele rady parafialnej w Grupie i zgromadzeni wierni. Oprawę liturgiczną mszy św. przygotowała parafialna schola im. św. Rolanda w Grupie pod kierunkiem organisty Bolesława Olkowskiego.

Kanoniczny obrzęd instalacji, poprzedzony został uroczystym wejściem asysty, które poprowadził delegat Biskupa Polowego ks. prał. płk Ryszard Stępień, proboszcz parafii wojskowej w Toruniu.

Po dojściu do ołtarza asysty wraz z księżmi, ks. płk Stępień odczytał dekret Biskupa Polowego Józefa Guzdka o ustanowieniu nowego proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Grupie i kapelana Garnizonu Grudziądz. Następnie przywitał nowego proboszcza i przekazał mu klucze do kościoła parafialnego. Ten gest symbolizuje rzeczywiste przejęcie odpowiedzialności i zwierzchnictwa nowego proboszcza nad świątynią garnizonową, jak i całą parafią. Następnie wszyscy zebrani wzywali w hymnie „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” pomocy i darów Ducha Świętego dla nowego proboszcza.

"W imieniu wszystkich parafian witamy cię księże proboszczu w nowym miejscu posługi duszpasterskiej. Posługa kapłańska to ciągła wędrówka, nauka i zbieranie nowych doświadczeń. To możliwość pokazania innym jaką wartość ma wiara" - powiedziała Marianna Han, przedstawicielka rady parafialnej. Następnie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył nowy proboszcza parafii garnizonowej w Grupie.

W wygłoszonej homilii ks. mjr Tomasz Krawczyk, nawiązując do liturgii słowa powiedział, że owoce pracy duszpasterskiej nie zależą tylko i wyłącznie od wysiłku duszpasterzy. "Owoce życia z Bogiem i przewodniczeniu innym na tej drodze nie jest dziełem człowieka, lecz wyłącznie dziełem Boga w człowieku. Wiem, że każda parafia jest inna. I każda jest darem od Boga dla kapłana i dla wiernych. Jest ogromną szansą do wykorzystania, szansą, że spotykamy się w niej w ewangelicznym braterstwie, że razem, choć każdy na swój sposób, będziemy służyć Bogu, że Mu się przydamy do dzieła głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu" – powiedział ks. mjr Krawczyk.

Zwracając się bezpośrednio do żołnierzy i ich rodzin nowy proboszcz powiedział, że dla ludzi wierzących, dla żołnierza, który wierzy w Boga, ważna jest motywacja religijna. - Chciałbym, aby moją rolą, jako waszego proboszcza, było ukazywanie każdemu żołnierzowi sensu jego służby i pomoc w uporaniu się z problemami, które przeżywa na płaszczyźnie wiary. Jestem przekonany, że motywacja religijna pomaga łatwiej znieść konieczne ograniczenia i wyrzeczenia, a nawet, jeżeli jest to konieczne, zdobyć się na heroizm. Mamy tego liczne przykłady w naszej historii. W parafii naszej mamy rodziny wojskowe, które przybyły tu z całej Polski. Rodziny młode, wielodzietne, i te starsze, które otwarte są na kontakt z duszpasterzem i z racji przywiązania, sympatii do tej świątyni, uczestniczą w życiu parafii. Wasze zaangażowanie i dojrzałość w rozumieniu tego, czym jest i czym powinna być parafia, jest dla mnie wielką nadzieją. Zawsze jestem wdzięczny swoim parafianom za wszelkie wskazówki, wszystkie rozmowy i gotowość do współpracy"- kontynuował kaznodzieja. "Jestem wdzięczny wiernym świeckim, że upominają się o naszą właściwą postawę kapłańską i o właściwe sprawowanie Eucharystii. Wszystkie rozmowy i współpraca, wspólna troska o przygotowanie liturgii, obecność na niedzielnej Eucharystii, modlitwa i ofiarność jest dowodem i znakiem chrześcijańskiej dojrzałości wspólnoty parafialnej i współpracy z duszpasterzami "- dodał.

Ks. mjr Krawczyk w swojej homilii nawiązał też do sytuacji niewiary w życiu człowieka. "Na pewno każdego kapelana wojskowego martwi każde odejście człowieka w mundurze od wiary w Boga. Staram się zawsze ze szczególną troską odnosić do takich osób spotykanych w różnych codziennych sytuacjach. Ci ludzie pragną najczęściej, aby duszpasterz zechciał ich wysłuchać, spróbował zrozumieć, a nie od razu ich nawracał na siłę. Każdy z nich ma swoją „filozofię niewiary”, za którą zazwyczaj kryje się wiele dramatycznych przeżyć, indywidualnych przemyśleń i decyzji, zwłaszcza jeśli kiedyś było się człowiekiem wierzącym" - powiedział.

Nowy proboszcz parafii w Grupie powiedział też, że staje wobec zadania podjęcia dzieła prowadzonego przez pełnych zasług jego poprzedników księży proboszczów tej parafii. - Czynię to ufając Bożej pomocy i licząc na gotowość i współpracę wszystkich parafian. Mówiąc o moich poprzednikach na urzędzie proboszcza tej parafii, chciałbym dziś Bogu szczególnie podziękować za posługę pierwszego kapelana Garnizonu Grupa ks. płk. Augustyna Dzięgiel. To dzięki jego inicjatywie podjęto pierwsze prace adaptacyjne pod tę kaplicę" - dodał.

"Ks. Augustyn Dzięgiel szybko zjednał sobie wiele rodzin wojskowych w Garnizonie Grupa, które ofiarnie pomagały w przygotowaniu i wyposażeniu jej wnętrza. Świątynia była skromna, ale doskonale wkomponowana w krajobraz jednostki wojskowej. Wielu starszych mieszkańców naszej parafii wspomina tę niezwykłą atmosferę, związaną z budową, urządzaniem i wyposażeniem kaplicy w niezbędny sprzęt. Potem jej uroczyste poświęcenie. Pozostawił nam ogromne dziedzictwo. To konkretny dar i skarb. Dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują dziedzictwo ks. Augustyna. Za ich zaangażowanie, wielki wkład pracy w utrzymanie tej świątyni, dbanie o porządek, utrzymanie i wystrój. Bóg zapłać wam! Za to, że się z nią utożsamiacie. Po odejściu ks. Dzięgiela w posłudze duszpasterskiej zastąpił go ks. mjr Marek Reimer. Dzięki jego staraniom Biskup Polowy Tadeusz Płoski utworzył tu parafię p.w. Bożego Miłosierdzia. Dziękuję dziś Bogu za jego posługę, jak również za posługę duszpasterską kolejnego proboszcza naszej parafii: ks. ppłk. Piotra Wszelakiego. Dziękuję za ich posługę sakramentalną wśród rodzin wojskowych i troskę o naszą garnizonową świątynię" - powiedział ks. mjr Krawczyk.

Na zakończenie homilli wspomniany został ostatni proboszcz parafii w Grupie: "Ks. mjr Artur Majorek przez tak krótki okres swej posługi w tutejszej parafii dał się poznać jako duszpasterz z powołania. Jego oczkiem w głowie było głoszenie Słowa Bożego poprzez przejmujące codzienne kazania i wyposażenie naszej świątyni w niezbędny nowoczesny sprzęt audiowizualny i przede wszystkim w nowe ławki. Z racji wielkiego zamiłowania do śpiewu i gry na instrumentach stworzył on podwaliny do powstania w naszej parafii scholi parafialnej. Marzenie ks. Artura było stworzenie chóru lub scholi parafialnej, co mu się w pełni udało"  - powiedział ks. kapelan.

GALERIA ZDJĘĆ

Alina Talarowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych