CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
AKTUALNOŚCI
POSZERZANIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ CENTRUM
16.11.2018
W dniach 05-16.11.2018 r. odbył się kurs pedagogiczny dla kadry dydaktycznej Centrum w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 
 
 
Kurs, w którym zapoznano kadrę z klasycznymi i nowymi metodami nauczania miał na celu podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych.
 
W planie nauczania zwrócono uwagę na zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii. Podstawową częścią szkolenia była metodyka nauczania i związane z nią ćwiczenia.
 
Warunkiem zaliczenia kursu oprócz obecności na zajęciach było wykonywanie ćwiczeń, opracowanie dokumentacji szkoleniowej oraz złożenie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.
 
 
kpt. Maciej Durma


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych