CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
AKTUALNOŚCI
ODPRAWA SZKOLENIOWA OFICERÓW WYCHOWAWCZYCH W CENTRUM
23.11.2018
W dniach 19-23 listopada br., w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu odbyła się Odprawa szkoleniowa oficerów wychowawczych i kierowników klubu.

 
 
 
Organizatrorem odprawy był Departament Edukacji, Kultury i Dziedzistwa Ministerstwa Obrony Nrodowej.
 
Podczas odprawy podsumowano realizację zadań centralnych w 2018 roku oraz przedstawiono plan na 2019.
 
Poruszono takie zagadnienia jak: realizacja działalności wychowawczej w strukturze międzynarodowej, realizacja zadań klubów wojskowych, planowanie finansowe i realizacja planu finansowego w działalnośći klubów, planowanie działalnosci klubów wojskowych.
 
Zajęto się również zmianami wprowadzonymi w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnym oraz stosowaniem stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w działalnośći służbowej.
 
Podjęto rozmowy na temat gospodarki sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno - oświatowym, zasad współpracy z ogranizacjami pozarządowymi i innymi artnerami społecznymi oraz stosowaniem przepisów antykorupcyjnych w działanośći służbowej.
 
Centrum Szkolenia Logistyki, jako gospodarz przedsięwzięcia, zorganizował zabezpieczenie czasu wolnego, podczas którego uczestnicy poznali Grudziądz i jego walory turystyczne.
 
 
kpt. Maciej Durma


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych