CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
AKTUALNOŚCI
KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
05.12.2018
Centrum Szkolenia Logistyki poprzez Sekcję Informatyki realizuje kursy przygotowujące kadrę logistyki oraz pracowników resortu obrony narodowej do obsługi logistycznych systemów informatycznych.

 
 
 
 
 
 

Centrum Szkolenia Logistyki poprzez Sekcję Informatyki realizuje kursy przygotowujące kadrę logistyki oraz pracowników resortu obrony narodowej do obsługi logistycznych systemów informatycznych.  Jednym z nich  jest kurs podstawowy w zakresie realizacji procesów logistycznych w wojskowym oddziale gospodarczym z wykorzystaniem Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON.

Podczas realizowanego w ostatnim kwartale kursu dla służby mundurowej
z obsługi ZWSI RON Sekcja Informatyki Wydziału Dydaktycznego gościła pana Seweryna Machnickiego -  przedstawiciela Oddziału Logistycznych Systemów Informatycznych i Indeksacji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Udział w szkoleniu przedstawiciela gestora kursu miał na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnie wdrażanym modułem PZM dedykowanym dla służby mundurowej wojskowych oddziałów gospodarczych i jednostek wojskowych będących dysponentem środków budżetu państwa III stopnia. Pan Seweryn Machnicki zaprezentował cele wdrożenia oraz główne funkcjonalności modułu PZM, takie jak wyświetlanie listy zestawów norm umundurowania, przypisanie podzestawów do użytkowników ZWSI RON, wykaz pozycji umundurowania do wydania na określony dzień kalendarzowy, zdjęcie wybranych zasobów z obciążenia użytkownika. Ponadto przedstawiona została aplikacja ZWSI RON – OFFLINE przeznaczona do eksploatacji w autonomicznym oprogramowaniu magazynowym
i urządzeniach do odczytu kodu kreskowego, w sytuacji braku dostępu w magazynie do sieci MILNET-Z.


GALERIA ZDJĘĆ

Katarzyna REDZIŃSKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych