CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
NASZA MISJA I WIZJA

Witamy w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

 

Misją Centrum Szkolenia Logistyki jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia żołnierzy i pracowników wojska w specjalnościach logistycznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszego wsparcia procesu dydaktycznego.

Wizją Centrum Szkolenia Logistyki jest kształcenie specjalistów logistyki w oparciu o jeden kompleks z nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, socjalno-bytową oraz sportowo-rekreacyjną. Proces edukacji realizowany jest przez wszechstronnie  profesjonalnie przygotowanych wykładowców i instruktorów. Słuchacze uczestniczą w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz technologii wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Szkolenie wzbogacone jest praktycznym doskonaleniem umiejętności na trenażerach i symulatorach. Słuchacz poznaje zasady budowy i praktycznego działania sprzętu wojskowego przy użyciu  zautomatyzowanych przekrojów, makiet oraz tablic demonstracyjnych i panelowych. Istotnym źródłem pozyskiwania tych pomocy dydaktycznych jest działalność racjonalizatorska realizowana przez kadrę dydaktyczną Centrum. Poprzez zastosowanie e-learningu słuchacz ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych w każdym etapie kursu (przed, w trakcie i po zakończeniu). Uczestnicy szkoleń przebywają w otoczeniu przyjaznego środowiska spędzając czas wolny na rekreacji oraz utrzymaniu i podnoszeniu sprawności fizycznej wykorzystując obiekty sportowe (hale, boiska, korty tenisowe, basen).

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych