CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
KONTAKT

 

Adres do korespondencji:

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

ul. Bema 16

86 - 300 Grudziądz

cslog.kj@ron.mil.pl

  


KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

płk Mariusz KALISZUK

 

ul. Dworcowa 6 A

86-160 Grupa

tel. 261 482 500, faks 261 482 729

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

ppłk Jarosław KŁOS

 

tel. 261 482 503, faks 261 482 729

 

OFICER PRASOWY CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

cz. p. o. kpt. Maciej DURMA

e-mail: cslog.rzecznik@ron.mil.pl

tel. 261 482 514, tel. kom. 727 012 315

 

SEKCJA PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA

Szczegółowe informacje o kursach:

tel. 261 482 717


KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

mjr Adam SZYMANIUK

tel. 261 484 229

 

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

mjr Dariusz SKUPIŃSKI

tel. 261 482 660

 

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

mjr Szymon CZARNAS

tel. 261 482 783

 

KOMENDANT SZKOŁY SPECJALISTÓW POŻARNICTWA

mjr Grzegorz GRACZ

tel. 261 484 205

  

 

OFICER DYŻURNY CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI - OFICER INSPEKCYJNY GARNIZONU

KOMPLEKS “GRUPA”

ul. Dworcowa 6 A

86-134 Grupa

tel. 261 482 727

 

OFICER DYŻURNY KOMPLEKS “JAGIEŁŁY”

ul. Jagiełły 11-23

86-300 Grudziądz

tel. 261 482 525

 

OFICER DYŻURNY KOMPLEKS "BEMA"

ul. Bema 14-16

86-300 Grudziądz

tel. 261 482 828

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych