CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
KLUB CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

Klub Centrum Szkolenia Logistyki jest wojskowym ośrodkiem kultury, który realizuje działalność kulturalno-oświatowa kierowaną do żołnierzy, emerytów wojskowych i kombatantów, pracowników wojska oraz członków ich rodzin. Jest miejscem wypoczynku, rozrywki, życia intelektualnego środowiska wojskowego.

Historia Klubu sięga okresu II Rzeczpospolitej, kiedy to 19 marca 1930 roku, ówczesny „Domu Żołnierza” został otwarty i poświęcony w imieniu Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Po II wojnie światowej pełnił funkcje wojskowego ośrodka kultury pod nazwą Garnizonowego Klubu Oficerskiego. W przeciągu ostatnich lat zmienił nazwę dwukrotnie. Od października 2011 roku stał się Klubem Centrum Szkolenia Logistyki.

Klub Centrum jest jednym z instrumentów promocji Sił Zbrojnych i spraw obywatelskich, służy również przekazywaniu tradycji orężnych oraz dziedzictwa kulturowego.

W Klubie działają liczne koła zainteresowań, gdzie bezpłatnie, pod okiem instruktorów realizować można swoje pasje. Zajęcia prowadzone są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Wyniki pracy kół zainteresowań można zobaczyć na organizowanych cyklicznie wystawach i koncertach. Ponadto, Klub reprezentuje grudziądzki garnizon w różnego rodzaju zawodach i konkursach.

 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych