CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
ODZNAKA PAMIĄTKOWAOdznaka pamiątkowa wykonana jest w kształcie krzyża Ruperta ze srebrnymi rantami. Ramiona są dwu kolorowe: pomarańczowo – granatowe. Kolor granatowy symbolizuje służby logistyczne, a kolor pomarańczowy jednostki pancerne i samochodowe.

W centrum krzyża znajduje się tarcza z Gryfem Pomorskim w koronie, w kolorze czerwonym – godłem Pomorza, nawiązującym  do wizerunku Gryfa z czasów II Rzeczypospolitej. Użyta symbolika nawiązuje do miejsca stacjonowania Centrum Szkolenia Logistyki. Gryf jest symbolem waleczności, odwagi i wytrwałości. Gryf stoi na otwartej księdze – symbolu nauki i wiedzy. Trzyma miecz – symbol siły, walki i rycerskości. Na dolnym ramieniu krzyża umocowana jest szarfa w kolorze granatowym z napisem „Centrum Szkolenia Logistyki” w kolorze srebrnym, który symbolizuje honor i męstwo.

Odznaka pamiątkowa dla Centrum została ustanowiona na mocy Decyzji nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych