CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
SZTANDAR

Sztandar, jako znak jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „jest symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy”. Prawo posiadania sztandaru posiadają jednostki liniowe wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz szkoły wojskowe. Sztandar Centrum Szkolenia Logistyki wykonany i nadany został zgodnie z Ustawą z 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z późniejszymi zmianami.

Sztandar Centrum Szkolenia Logistyki ufundowany został przez ukonstytuowany dnia 15 grudnia 2011 soku - Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego Przewodniczącym wybrano płk. w st. spocz. Witolda Nawrockiego, Zastępcą – ppłk. w st. spocz. Leopolda Zapolskiego – Downar. Zaangażowanie członków Społecznego Komitetu, jak i ofiarność fundatorów, pozwoliła na wykonanie i uroczyste przekazanie sztandaru dla Centrum Szkolenia Logistyki po zaledwie dziewięciu miesiącach od powołania Komitetu.

Akt nadania sztandaru podpisał, dnia 17 lipca 2012 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski.

Uroczystości związane z przekazaniem i wręczeniem sztandaru Centrum odbyły się dnia 15 września 2012 roku na grudziądzkim Rynku, w obecności wielu zaproszonych gości, żołnierzy, pracowników wojska Centrum oraz społeczności Grudziądza. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali – Pani Helena Kilichowska-Hille i Pan płk rez. Eugeniusz Konieczny. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, symbolicznego wręczenie sztandaru komendantowi Centrum Szkolenia Logistyki – płk. Dariuszowi Żuchowskiemu, dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Minister Czesław Mroczek.

Podczas uroczystości wręczenia sztandaru gwoździe honorowe wbili:

·         Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, minister Czesław MROCZEK

·         Przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. bryg. Wiesław ORKISZ

·         Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – gen. dyw. Zbigniew TŁOK-KOSOWSKI

·         Wojewoda Kujawsko-Pomorski – z up. p. Zbigniew OSTROWSKI

·         Przedstawiciel Fundatorów Sztandaru – płk w st. spocz. Witold NAWROCKI

·         Prezydent Grudziądza – p. Robert MALINOWSKI

·         Wójt Gminy Dragacz – p. Andrzej LORENC

·         Komendant Centrum Szkolenia Logistyki – płk Dariusz ŻUCHOWSKI

·         Rodzice Chrzestni – p. Helena KILICHOWSKA-HILLE oraz płk. w st. spocz. Eugeniusz KONIECZNY

·          Przedstawiciel Oficerów – mjr Wiesław ZIÓŁKOWSKI

·         Przedstawiciel Podoficerów – chor. Roman SARNOWSKI

·         Przedstawiciel Szeregowych – st. szer Arkadiusz ANGOWSKI

·         Przedstawiciel Pracowników Wojska – p. Elżbieta BENDYK

 

Płat sztandaru wykonany jest z białej tkaniny w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

 

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach inicjały Centrum Szkolenia Logistyki – CSLog, haftowane złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach znajdują się: odznaka Centrum, odznaka Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – instytucji zwierzchniej dla Centrum i herby miasta Grudziądza oraz gminy Dragacz – miejsc usytuowania obiektów Centrum Szkolenia Logistyki.


Głowicę sztandaru stanowi orzeł i podstawa - wykonane z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są w kolorze złotym. Na przedniej ścianie podstawy są umieszczone inicjały Centrum – CSLog.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych