CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
PSYCHOLOG

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

ul. Dworcowa 6A

86 - 160 Grupa

budynek 180, pokój 15

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek:                      10:30 – 19:00

wtorek, środa, czwartek:      7:30 – 15:30

piątek:                                  7:30 – 13:00

 (po uprzednim umówieniu telefonicznym:  261 484 421781 365 463)

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA ŚWIADCZONA W PSYCHOLOGICZNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM JEST BEZPŁATNA

 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

·        żołnierze CSLog;

·        pracownicy CSLog;

·        członkowie rodzin żołnierzy i pracowników CSLog;

·        weterani działań poza granicami państwa;

·        najbliżsi członkowie rodzin weteranów.

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:

·        diagnozę psychologiczną;

·        konsultację;

·        poradę;

·        doradztwo zawodowe;

·        interwencję kryzysową.

POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ UDZIELA: mgr Anna ADRYAŃCZYK

 

UWAGA! W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość zorganizowania spotkania
z psychologiem poza wyznaczonymi godzinami oraz poza terenem Jednostki Wojskowej, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


Podstawa prawna i zasady organizacji pomocy psychologicznej:

·        Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej;

·        Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r. poz. 291);

·        Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

·        Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska;

·        Program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzi, MON.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych