CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI BIP
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

 

 

WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

1.     Zasięg terytorialny garnizonu Grudziądz.

 

- m. Grudziądz;

- powiat grudziądzki;

- powiat kwidzyński;

- powiat świecki.

 

2.     Definicja wojskowej asysty honorowej.

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

 

3.     Osoba decydująca o przydziale wojskowej asysty honorowej.

 

Dowódca Garnizonu (Komendant Centrum Szkolenia Logistyki) – płk Mariusz KALISZUK

 

4.     Adresat do którego należy kierować wnioski o przydzielenie wojskowej asysty honorowej.

 

- Dowódca garnizonu Grudziądz – płk Mariusz KALISZUK

- ul. Dworcowa 6A, 86 – 160 Grupa;

- fax 261 482 729.

 

5.     Wykaz wymaganych dokumentów.

 

- wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej (Załącznik nr 1)

 

6.     W przypadku uroczystości pogrzebowych.

 

W przypadku uroczystości pogrzebowych Dowódca Garnizonu podejmuje decyzję o przydziale wojskowej asysty honorowej, po zasięgnięciu informacji o osobie zmarłej w Instytucie Pamięci Narodowej (Delegatura Bydgoszcz).

 

7.     Dane kontaktowe osoby do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

Komendant garnizonu - mjr Dariusz SKUPIŃSKI;

ul. Bema 16, 86 – 300 Grudziądz;

tel.: 261 482 660;

tel. kom: 723 682 302.

 

8.     Informacja dotycząca orkiestry wojskowej.

 

Orkiestrę na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa.

- Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00 – 909 Warszawa;

- fax. 261 873 259.

 

9.     Inne ustalenia organizacyjne.

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych